E-aplikacja

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu:

Województwo:

Miejsce pracy – Oddział w P.H. A-T S.A. (wymagane):

Numer referencyjny ogłoszenia:

Jakim stanowiskiem jest Pan/Pani zainteresowany/a:

CV:

List motywacyjny:

Informacje dodatkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w restrukturyzacji w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Handlowym A-T S.A. w restrukturyzacji

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Rawicka 54, 63-700 Krotoszyn wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186911, posługującą się numerem NIP 621 168 56 76 („Spółka”).

W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Spółce, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

- wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w Spółce (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO” – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);

- wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Spółce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.