Ogłoszenia Spółki

INFORMACJE

Akcjonariusze:
Adam Tyrakowski – 59.000 akcji imiennych serii A po 100,00 zł
Stanisław Tyrakowski – 100 akcji imiennych serii B po 100,00 zł
Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Wujczak
Członek Rady Nadzorczej - Magdalena Bruzgo
Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Tyrakowski
Zarząd:
Prezes Zarządu - Paweł Jarmużek
Sposób reprezentowania Spółki:
Członek Zarządu jednoosobowego reprezentuje Spółkę samodzielnie, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki wymaga się współdziałania dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.