Aktualności AT Ogłoszenia Spółki

INFORMACJE

Akcjonariusze:
Adam Tyrakowski – 59.000 akcji imiennych serii A po 100,00 zł
Stanisław Tyrakowski – 100 akcji imiennych serii B po 100,00 zł

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Wujczak
Członek Rady Nadzorczej – Magdalena Bruzgo
Członek Rady Nadzorczej – Stanisław Tyrakowski

Zarząd:
Prezes Zarządu – Paweł Jarmużek
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Bentkowski
Wiceprezes Zarządu – Piotr Matluch

Sposób reprezentowania Spółki:
Dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.


OGŁOSZENIA

16.03.2020 r. – Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej
29.01.2020 r. – Zmiana Członka Rady Nadzorczej
29.01.2020 r. – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Mariusza Bentkowskiego
29.01.2020 r. – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Piotra Matlucha

Nasze sklepyKontakt z nami
AT Krotoszyn Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Handlowe
A-T S.A.

Dene adresowe ul. Rawicka 54,
63-700 Krotoszyn
tel.: 62 721 36 00
www.at-krotoszyn.pl
centrala@at-krotoszyn.pl

Kontakt dla mediów:
media@at-krotoszyn.pl
Zobacz pełne dane kontaktowe !